Wonen  |  Zorg  |  Welzijn

Met drie locaties en de thuiszorg is Raffy | Lâle | De Leystroom er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving - in het bijzonder in de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. Onze missie is om hen goede, persoonsgerichte en dus deskundige, afgestemde, liefdevolle zorg te bieden, met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten.

Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg leggen we de basis voor prettig wonen en goede zorg, welzijn en behandeling. Met ons brede aanbod aan zorgverlening stellen we de kwaliteit van leven voorop. We hebben aandacht voor gezondheid en geluk. Daarom luisteren we naar wat er toe doet voor de cliënt of bewoner.

Met onze circa 400 betrokken medewerkers en 200 enthousiaste vrijwilligers begeleiden we ouderen tijdens deze fase van het leven zo veilig en warm mogelijk vanuit een kleinschalige woonvoorziening of thuis in de wijk. Samen met de familie, buurt en gemeenschap.


Voor (zorg)vragen of advies?

Neem contact op met onze afdeling Cliëntenadvies. Telefonisch bereikbaar op nummer 076 522 51 50 op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur. Of mail naar: clientenadvies@raffy-leystroom.nl

Laatste nieuws

Vanaf 1 februari is Marion van Zoom de nieuwe bestuurder van stichting Egala Zorg (voorheen stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom). Van Zoom heeft jarenlange ervaring als directeur en bestuurder in de ouderenzorg. Zo werkte ze onder andere als directeur bij Anna Ouderenzorg en als bestuurder bij Zorg in Oktober.

Sinds vorige week wordt er verbouwd op De Leystroom. Het buurthuis krijgt een hele nieuwe inrichting. Er komt een grote glazen wand en er komen nieuwe meubels. Op dit moment merken medewerkers, bewoners en bezoek nog niet zo veel, maar daar komt eind deze maand verandering in. Van 23 tot 27 januari gaat het buurthuis een week lang volledig dicht...

We zijn bedroefd door het overlijden van de heer Elia Mailoa (63), cliënt bij de dagopvang van Raffy. Hij was sinds donderdag 15 december vermist. We danken iedereen die zich de afgelopen dagen heeft ingezet om hem te kunnen vinden. Mede namens ons personeel, cliënten en hun familie wensen we zijn naasten veel sterkte bij het verwerken van dit...

Woonzorgcentrum Raffy

Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

076 522 51 50

Lâle Buurstede

Buurstede 17
4904 PX Oosterhout

076 522 51 50

De Leystroom

Lage Kant 60
4817 GG Breda

076 523 39 00