Landelijke inspiratiedag 8 november Radicale vernieuwing in de zorg thuis en het verpleeghuis 

Steeds uitgaan van wat van betekenis is voor cliënten, naasten en medewerkers, vraagt iets van iedereen die daarbij betrokken is. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing komen dan ook weer mensen met heel diverse achtergronden samen om volgende stappen te kunnen zetten. Praat jij maandag 8 november ook mee in onze Samen kleurrijk studio?

In de beweging Radicale vernieuwing zorg werken 26 zorgorganisaties, waaronder Raffy-Lâle-Leystroom, samen om de verpleeghuiszorg en thuiszorg menselijker te maken. Van 8 t/m 12 november is de landelijke inspiratieweek van deze beweging, met als thema 'Samen doorbreken we muren'. Op de eerste dag, maandag 8 november, worden de resultaten gepresenteerd van een pilot en mini-documentaires over vrijheid, veiligheid en levensgeluk. Met speciale aandacht voor het openen van de deuren in het verpleeghuis. Daarnaast zal er uitgebreid aandacht zijn voor de zoektocht om het verpleeghuis weer meer onderdeel van de samenleving te laten zijn. 

Er is een 'fysiek' live programma in Kanaal 30 te Utrecht en een digitaal programma. Op maandag 8 november kun je op onze locaties Raffy en De Leystroom samen met andere collega's live meepraten en elkaar inspireren. Onder leiding van twee hosts in de 'Samen kleurrijk studio' praat je met collega´s na, inspireer je elkaar, is er online interactie met Kanaal 30 en wordt voor een hapje en drankje gezorgd. Er zijn twee programma onderdelen. Je kunt je voor een of beide onderdelen aanmelden.

Aanmelden

Meld je aan voor een of beide programma's op locatie De Leystroom of Raffy. In de speciale ´Samen kleurrijk studio´ volg je met je collega´s online de landelijke inspiratiedag van Radicale Vernieuwing Zorg op 8 november, die live plaatsvindt in Kanaal 30 in Utrecht. 


Programma onderdeel 1

12.00 uur Ontmoeting met lunch

12.45 uur Plenair deel Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten te volgen via livestream

13.45 uur Napraten en verdiepingssessie

14.45 uur Online uitwisseling over de inzichten en ervaringen vanuit de Samen kleurrijk studio met Kanaal 30 in Utrecht

15.15 uur Afronding (pauze)

Programma onderdeel 2

15.15 uur Ontmoeting met 'fingerfood' 

15.30 uur Plenair deel  Zorg voor (samen)leven te volgen via livestream

16.30 uur Napraten en verdiepingssessie

17.30 uur Online uitwisseling over de inzichten en ervaringen vanuit de Samen kleurrijk studio met Kanaal 30 in Utrecht

18.00 uur Afronding

Your host

Locatie Raffy:
Fabiola Martens en Arie Schriever

Locatie De Leystroom:

Idaline Bakx en Sandra Dirven

Radicale vernieuwing zorg

De beweging 'Radicale vernieuwing zorg' droomt van zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels, protocollen en gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Zowel in het verpleeghuis als bij zorg thuis. Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past. Naasten die een bijdrage willen leveren, houden daarvoor de ruimte en ontvangen waardering. En iedereen die in de zorg werkt moet verantwoordelijkheid durven nemen om zo de passie te kunnen ervaren die de reden is geweest om voor dit werk te kiezen.

Dit vraagt om een 'radicale' vernieuwing van de huidige zorg, die begint bij de wortel en uitgroeit tot zorg waarin iedereen tot bloei komt. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen in en rond de deelnemende organisaties - waaronder Raffy | Lâle | De Leystroom - samenwerken aan dit perspectief. Mensen die zorg nodig hebben, naasten, cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten, (para) medici en bestuurders en toezichthouders, hand in hand met zorgkantoren, IGJ, ministerie van VWS en LOC Waardevolle zorg.

Een aantal van onze collega's maakt deel uit van actieteams binnen Radicale vernieuwing zorg:
- Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten - Siham Sbai, kwaliteitsadviseur
- Innovatie en technologie - Sandra Dirven, manager Facilitaire Diensten
- Zorgonderwijs - Ilse Ballemans-van den Braak, senior HR Adviseur
- Samen zeggenschap - Patricia Bender, bestuurder

Mark Kuilder (manager Wonen, zorg en behanding) is coördinator en maakt deel uit van het congresteam Radicale Vernieuwing zorg.

Raffy | Lâle | De Leystroom neemt als organisatie deel in de beweging 'Radicale vernieuwing zorg'. Dit is een netwerk dat werkt aan verpleeghuis- en thuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. De bedoeling is 'van regels naar relaties'.

Pilot Vrijheid, veiligheid en levensgeluk

De beweging Radicale vernieuwing zorg werkt sinds 2019 samen met 14 deelnemende zorginstellingen samen aan de pilot 'Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten'. De aanleiding voor deze pilot was de introductie van de Wet zorg en dwang, die als doel heeft dat cliënten in de zorg zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid en levensgeluk ervaren. Onze kwaliteitsadviseur Siham Sbai is hier nauw bij betrokken. Er zijn mini-documentaires gemaakt met zorgprofessionals over de Wet zorg en dwang. Hoe maken zij de omslag van regels naar relaties? In de documentaire 'Insluiting' is Siham in gesprek met Mariëlle Bus (directeur Wonen met Zorg, Sensire).