Ontwikkelen als organisatie

Niet alleen vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk, als organisatie staat ontwikkeling ook hoog in het vaandel. Zo dragen wij bij aan bredere ontwikkelingen in de zorg, zoals het ontwikkelen van de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel om ook voor ouderen met een migratieachtergrond te streven naar structurele verbetering van de kwaliteit van zorg en een groter aanbod.

Binnen onze eigen organisatie zijn we ook continu aan het ontwikkelen om onze zorg structureel beter te maken. Dit doen we door up to date te blijven van ontwikkelingen in de zorg en innovaties. bijvoorbeeld door het toepassen van Dementia Care Mapping, een wetenschappelijk onderbouwde observatiemethode om het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. Deze methode heeft op locatie De Leystroom al tot succes en kwaliteitsverbetering gezorgd.

Nog een mooi voorbeeld is onze professionele adviesraad, die in 2019 is opgezet. Deze bestaat uit zeven verschillende professionals binnen onze organisatie, die zich bezighouden met het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de zorg. 

Smart glass

We doen mee aan innovatieve pilots, zoals de smart glass pilot. Door deze slimme bril kan een deskundige mee kijken met de zorg binnen onze organisatie. Door een live verbinding wordt de afstand tussen deskundigen en zorgverleners overbrugd, terwijl de zorgverlener de handen vrij houdt om datgene te doen wat nodig is.